5. Počáteční konfigurace

Po nastavení hesla administrátora je nutné dokončit počáteční konfiguraci systému zadáním základních parametrů nastavení sítě. V konfiguračním dialogu (2.2 – „Počáteční konfigurace“) se nastavují dříve zvolené hodnoty, viz 2 – „Příprava“:

Aby fungovalo DNS i bez nutnosti nastavovat adresy serverů, jsou ve výchozím nastavení jako primární a sekundární DNS server nastaveny adresy Google Public DNS 8.8.8.8, viz https://developers.google.com/speed/public-dns/. V rámci počáteční konfigurace je možné nastavit pouze primární server. Oba servery je možné kdykoliv později změnit.

Obrázek 2.2. Počáteční konfigurace

Počáteční konfigurace

Po zadání hodnot klikněte na tlačítko Aplikovat nastavení. Nová konfigurace zařízení se uloží a aplikuje. Poté je vyžadováno nové přihlášení, tentokrát přímo do grafického uživatelského rozhraní produktu Kernun Business Intelligence. Jeho možnosti jsou popsány v následující kapitole.

Při novém přihlášení po aplikaci nastavení je nutné v prohlížeči zadat nově nastavené jméno počítače nebo IP adresu zařízení Kernun Business Intelligence.