2. Popis uživatelského rozhraní

Grafické uživatelské rozhraní produktu Kernun Business Intelligence je rozděleno do několika částí (aktivit). V této kapitole stručně popíšeme jednotlivé aktivity. Podrobnější vysvětlení klíčových aktivit a s nimi souvisejících funkcí produktu bude následovat v dalších kapitolách.

Po přihlášení se zobrazuje centrální panel (3.1 – „Centrální panel“), který podává rychlý přehled o stavu systému. Jednotlivá okna centrálního panelu obsahují:

Úspěšnost databáze

Úspěšnost (procento nalezených serverů) databáze pro kategorizace webových serverů. Graf progrese zachycuje rozdíl mezi aktuální úspěšností a historickou úspěšností v době nasazení zařízení do provozu. Tlačítko Statistiky zobrazí podrobné statistiky provozu.

Síťový provoz

Grafy objemu data přenášených po síti. Je možné se přepínat mezi pohledy za poslední měsíc, týden, den nebo hodinu. Tlačítko Monitoring vede na zobrazení právě probíhajících HTTP spojení od klientů.

Licence

Informace o platnosti licence a také o počtu unikátních uživatelů a zařízení v síti za poslední týden. Okno obsahuje čas od poslední úspěšně aktualizace databáze pro kategorizaci webových serverů.

Povolené kategorie, BYPASS kategorie, Zakázané kategorie

Přehledy počtů přístupů do nejčastěji navštěvovaných kategorií stránek. Samostatně se zobrazují kategorie, které jsou v konfiguraci politiky (v profilech) nastavené jako povolené, používající mechanismus bypass a zakázané. Grafy je možné zobrazit za poslední den, týden nebo měsíc. Tlačítko Statistiky zobrazí podrobné statistiky provozu.

Rizikové kategorie

Přehled uživatelů s největším počtem zachycených virů a přístupů na servery, které jsou zařazené do kategorií považovaných za bezpečností riziko.

Zdraví systému

Aktuální hodnoty vybraných důležitých parametrů systému Kernun Business Intelligence.

Administrátor

Informace o posledním přihlášení administrátora a o poslední změně konfigurace.

Paměť, Procesor, Kapacita disku

Vývoj naměřených hodnot vybraných důležitých parametrů systému za poslední hodinu, den, týden nebo měsíc.

Obrázek 3.1. Centrální panel

Centrální panel

V horní části obrazovky je navigační lišta (3.2 – „Navigační lišta“), která slouží pro přepínání mezi jednotlivými aktivitami (částmi) uživatelského rozhraní. Navigační lišta zároveň informuje o právě zobrazené aktivitě. V pravé části navigační lišty se nachází aktuální systémový čas a důležité akce, které může uživatel provést (aktivace konfigurace, uložení a obnovení uživatelského nastavení a odhlášení). Tlačítkem aktivace konfigurace se upravená konfigurace uloží a systém se podle ní začne chovat. Při ukládání každé nové verze konfigurace je možné vložit textovou poznámku popisující tuto verzi. Nápis Business Intelligence v levé části navigační lišty slouží pro přepnutí do rozhraní Kernun Clear Web, pokud zařízení obsahuje Kernun Business Intelligence pouze jako modul do Kernun Clear Web

Obrázek 3.2. Navigační lišta

Navigační lišta