3. Struktura uživatelského rozhraní

Struktura dostupných aktivit v uživatelském rozhraní má dvě úrovně. První úroveň nazývaná aktivity se vybírá pomocí ikon na navigační liště. Názvy druhé úrovně nazývané sekce jsou v levém panelu.