3. Správa databáze

Po provedení aktualizace na novou verzi Kernun Business Intelligence nebo návratu k předchozí verzi může být nutné reinicializovat databázi, pokud došlo ke změně její verze. Tato situace je signalizována vykřičníkem vedle času v horní liště. Sekce Databáze aktivity Správa zobrazuje stav a velikost databáze. Také umožnuje reinicializovat databázi a nahrát události ze zařízení. K automatickému nahrávání událostí ze zařízení dochází pravidelně každý den ve tři hodiny ráno.