2. Příprava

Před zprovozněním systému Kernun Business Intelligence je potřeba provést několik kroků:

  1. Zvolte si jméno počítače včetně jména domény (FQDN), pod kterým budete Kernun Business Intelligence identifikovat ve Vaší síti. Příklad: kbi.example.com.

  2. Zvolte si unikátní IP adresu z vaší sítě (včetně masky), na které bude Kernun Business Intelligence komunikovat.

  3. Zvolte si nové heslo pro administrátorský účet.

  4. Zjistěte si IP adresu výchozí brány vaší sítě pro přístup do Internetu.

  5. Zjistěte si IP adresu primárního (i sekundárního) doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy.

  6. Připravte si platný licenční soubor produktu Kernun Business Intelligence.

  7. Připravte si počítač s webovým prohlížečem (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer nebo Google Chrome) a ethernetovým síťovým kabelem.

  8. Nastavte záznam typu A (pro převod jména počítače na IP adresu) a záznam typu PTR (pro zpětný převod IP adresy na jméno počítače) na svých interních DNS serverech pro jméno počítače a IP adresu z kroků 1 a 2.

  9. Nastavte váš firewall a případné mezilehlé prvky vaší síťové infrastruktury tak, aby neblokovaly komunikaci z IP adresy z bodu 2 na port 22 (SSH) zařízení Kernun (získání provozních záznamů) a serveru callhome.kernun.com (služba vzdálené pomoci) a také port 443 (HTTPS) serveru download.kernun.com (aktualizace systému).

  10. Připravte si hardware nebo v případě instalace jako virtuální zařízení pro VMware vSphere a Oracle VirtualBox OVF šablonu (např.: kernun_clear_web-040102h00.201502050824.amd64.ova) a pro MS Hyper-V soubor VHD (např.: kernun_clear_web-040102h00.201502050824.amd64.vhd).