Kapitola 5. Správa

Obsah

1. Správa a aktualizace
2. Pravidelné zasílání reportů a sestav e-mailem
3. Správa databáze
4. Single Sign-on

Kapitola vysvětluje funkce systému Kernun Business Intelligence z aktivity Správa. Jedná se zejména o správu systému a databáze a nastavení automatického zasílání vybraných reportů a sestav.

1. Správa a aktualizace

Systém Kernun Business Intelligence periodicky kontroluje dostupnost nových verzí a aktualizací. V případě zaškrtnuté možnosti Povolit automatickou přípravu aktualizací se automaticky, bez nutnosti zásahu administrátora, stáhne dostupná aktualizace a připraví se lokálně na zařízení. Tím se čas samotné aktualizace zařízení zkrátí na co nejkratší možnou dobu. V případě nepovedené aktualizace je možné se vždy vrátit k předešlé funkční verzi pomocí tlačítka Obnovit.

Platnost licence je možné zkontrolovat v sekci Správa a aktualizace aktivity Správa, kde je navíc možnost nahrát do zařízení novou licenci. V této sekci se také nachází funkce pro zálohování a obnovu konfigurace, restart a vypnutí zařízení nebo obnovy do továrního nastavení zařízení Kernun Business Intelligence. Pro rychlejší analýzu a řešení nekonzistentností systému lze spustit službu vzdálené pomoci, která umožní přímý přístup technikům výrobce na konkrétní zařízení Kernun Business Intelligence. Pro fungování této služby nastavte váš firewall a případné mezilehlé prvky vaší síťové infrastruktury tak, aby neblokovaly komunikaci ze zařízení na port 22 (SSH) serveru callhome.kernun.com.

V této části je také možné zařízení obnovit do továrního nastavení. K tomu slouží tlačítko Obnovit tovární nastavení. V takovém případě dojde ke smazání veškerých uživatelských dat (konfigurace a její historie, statistiky, logy, databáze pro grafy systémové zátěže a podobně) a zařízení bude restartováno s výchozí tovární konfigurací. Na hardwarovém modelu "Appliance KBI 1" je k dispozici také hardwarové tlačítko, které slouží rovněž pro reset do továrního nastavení podobně, jako tlačítko v grafickém rozhraní. K provedení resetu pomocí hardwarového tlačítka je nutné je podržet alespoň po dobu čtyř vteřin. Následně se ozve potvrzovací tón a zařízení se restartuje.

Dále lze v této sekci změnit HTTPS certifikát administračního rozhraní. Ve výchozím nastavení je certifikát vygenerován automaticky. Při změně hostitelského jména systému je výchozí certifikát vygenerován nově a může být nezbytné znovu pro něj přidat výjimku v prohlížeči. Lze zadat vlastní certifikát, který se použije místo výchozího certifikátu.