4. Single Sign-on

Pro přihlášení do webového rozhraní bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a heslo lze použít funkcionalitu Single Sign-on (SSO). Ta v prostředí Microsoft Active Directory využívá protokol Kerberos a LDAP. Podmínkou funkčnosti SSO je správně nakonfigurovaná proxy autentizace pomocí metody Kerberos a správně nastavené prostředí klienta.

Microsoft Internet Explorer a Google Chrome:

Mozilla Firefox:

Single Sign-on lze nastavit v sekci "Účty". Poté lze do webového rozhraní autentizovat dvěma způsoby:

Pomocí účtu v Active Directory:

Konkrétnímu lokálnímu účtu lze nastavit jeden AD účet z domény. Tento AD účet lze následně využít pro přihlášení pomocí SSO k tomuto lokálnímu účtu.

Pomocí skupin v Active Directory:

V tabulce mapování AD skupin na role je možné k jednotlivým rolím přiřadit AD skupiny, jejichž členové po přihlášení pomocí SSO obdrží oprávnění dané role bez nutnosti vytvářet lokální účet. Jestliže je možné uživateli přiřadit více rolí, použije se role s nejvyššími oprávněními.