Kapitola 2. Uvedení do provozu

Obsah

1. Předpoklady kompatibility prostředí
2. Příprava
3. Zapojení
4. První přihlášení
5. Počáteční konfigurace
6. Propojení se zařízeními Kernun

Kapitola obsahuje informace potřebné pro nasazení a zprovoznění zařízení Kernun Business Intelligence ve vaší síti. Zejména se jedná o nároky kladené na kompatibilitu prostředí, parametry pro prvotní konfiguraci nebo samotný režim nasazení.

1. Předpoklady kompatibility prostředí

Pro zaručení správné funkčnosti a dosažení nejlepších výsledků produktu Kernun Business Intelligence je nutné, aby se vlastnosti prostředí vaší sítě, kde má být Kernun Business Intelligence nasazen, pokud možno co nejlépe shodovaly s níže uvedenými předpoklady. Odchylky od těchto předpokladů nemusí nutně znamenat celkovou nefunkčnost zařízení, mohou však značně omezit některé jeho možnosti využití.

 • Pro správné fungování zařízení Kernun Business Intelligence je nutné zajistit na mezilehlých prvcích vaší síťové infrastruktury (např. firewall) povolení následující komunikace ze zařízení Kernun Business Intelligence:

  1. port 22 (SSH) nebo 443 (HTTPS) na server callhome.kernun.com pro službu vzdálené pomoci

  2. port 443 (HTTPS) na server download.kernun.com pro aktualizaci systému Kernun Business Intelligence

  3. port 22 (SSH) na všechna zařízení Kernun pro získání jejich provozních záznamů

 • Virtuální zařízení Kernun Business Intelligence může běžet na následujících platformách:

  1. VirtualBox 4.3

  2. VMware vSphere ESXi 5.5

  3. MS Hyper-V Windows Server 2012 R2