5. Výchozí reporty a sestavy

Kernun Business Intelligence obsahuje výchozí sadu reportů a sestav, které jsou dodané spolu se zařízením. Výchozí reporty a sestavy nelze přímo upravovat, ale lze použít jejich kopii jako základ při vytvářeních vlastních reportů a sestav.

Výchozí sestavy v Kernun Business Intelligence jsou:

Síťový provoz

Poskytuje celkový přehled provozu v síti. Obsahuje heatmapu provozu po hodinách dne a jednotlivých dnech, vrstvový sloupcový report provozu po hodinách, dvouúrovňovou tabulku využitých pravidel a akcí proxy, bublinové grafy klientů a uživatelů, vrstvový řádkový graf jednotlivých kategorií, dvouúrovňovou tabulku serverů podle L2 domény a kompletní domény, tabulku zachycených virů a výsečový graf výsledku komunikace.

Statistiky uživatele

Umožňuje analyzovat daného síťovou aktivitu uživatele, který se vybírá vyplněním filtru na Jméno uživatele. Obsahuje heatmapu provozu po hodinách dne a jednotlivých dnech, vrstvový sloupcový graf provozu po hodinách, podrobnou aktivitu uživatele, vrstvový řádkový graf provozu po jednotlivých kategoriích, dvouúrovňovou tabulku serverů podle L2 domény a kompletní domény, dvouúrovňovou tabulku využitých pravidel a akcí proxy a výsečový graf výsledku komunikace.