5. Počáteční konfigurace

Po nastavení hesla administrátora je nutné dokončit počáteční konfiguraci systému zadáním základních parametrů nastavení sítě. V konfiguračním dialogu (2.2 – „Počáteční konfigurace“) se nastavují dříve zvolené hodnoty, viz 2 – „Příprava“:

Aby fungovalo DNS i bez nutnosti nastavovat adresy serverů, je ve výchozím nastavení jako primární DNS server nastavena adresa Google Public DNS 8.8.8.8.

Obrázek 2.2. Počáteční konfigurace

Počáteční konfigurace

Po zadání hodnot klikněte na tlačítko Aktivovat konfiguraci. Nová konfigurace zařízení se uloží a aplikuje. Poté je vyžadováno nové přihlášení, tentokrát přímo do grafického uživatelského rozhraní produktu Kernun Clear Web. Jeho možnosti jsou popsány v následující kapitole.

Při novém přihlášení po aplikaci nastavení je nutné v prohlížeči zadat nově nastavené hostitelské jméno nebo IP adresu zařízení Kernun Clear Web.