3. Struktura uživatelského rozhraní

Struktura dostupných aktivit v uživatelském rozhraní má dvě úrovně. První úroveň (nazývaná aktivity) se vybírá pomocí ikon na navigační liště. Názvy druhé úrovně (nazývané sekce) jsou v levém panelu.