3. Testování politiky

Test politiky slouží k testování změn při úpravách konfigurace ještě před její aktivací. Nachází se v pravém panelu Politika. Po zadání webového provozu (zdrojové adresy, adresy serveru, času, popř. i jména uživatele nebo skupiny) informuje o akci, která bude provedena, a na základě jakého pravidla politiky. Kliknutí na název pravidla způsobí přesměrování na konfiguraci daného pravidla.

V případě, že byly v konfiguraci politiky provedeny změny a konfigurace nebyla aktivována, mohou se výsledky testování lišit od skutečného chování zařízení Kernun Clear Web. Nástroj test politiky nebere v úvahu pravidla paketového filtru, přesměrování portů a politiku obsahu, protože tato pravidla neřídí provoz na úrovni HTTP požadavku. Test politiky také zatím nepodporuje IPv6 adresy, rozsahy IPv4 adres a odkazy na pojmenované síťové objekty.

Obrázek 4.1. Test politiky

Test politiky