5. Cluster pro vysokou dostupnost

Cluster slouží k zajištění vysoké dostupnosti služeb poskytovaných systémem Kernun Clear Web. Umožnuje snížit na minimum čas výpadku v případě poruchy hardwarového zařízení. Předpokladem je redundantní zapojení dvou stejných hardwarových zařízení Kernun Clear Web (tzv. uzlů) za použití clusterové licence. Jeden uzel clusteru je hlavní (master) a druhý záložní (slave). V případě výpadku hlavního uzlu dojde bez potřeby administračního zásahu správce k automatickému převzetí provozu záložním uzlem. Vysokou dostupnost služeb pro virtuální zařízení Kernun Clear Web doporučujeme zajistit pomocí funkcí konkrétního virtualizačního prostředí.

Pro správné fungování clusteru je nutné mít oba uzly v synchronizovaném stavu. K synchronizaci interního stavu uzlů dochází automaticky a průběžně v řádu jednotek minut. K synchronizaci konfigurace mezi uzly dochází při aktivaci konfigurace na jednom z uzlů nebo při použití funkce Spárovat uzly clusteru.

Celkový stav clusteru:

V pořádku

Oba uzly clusteru jsou zapnuté, jsou navzájem dostupné po síti a jsou v synchronizovaném stavu.

Rozpojený

Uzly clusteru nejsou navzájem dostupné po síti například z důvodu výpadku jednoho z nich nebo chyby v síti.

Degradovaný

Oba uzly jsou zapnuté, jsou navzájem dostupné po síti, ale nelze je synchronizovat.

Možné důvody:

Liší se verze systému

na uzlech clusteru. Pomocí aktualizace systému sjednoťte verze Kernun Clear Web na obou uzlech.

Liší se obsah konfigurace

na uzlech clusteru. Pomocí funkce Spárovat uzly clusteru sjednoťte soubor s konfigurací.

Liší se výchozí CA pro HTTPS inspekci

na uzlech clusteru. Pomocí funkce Spárovat uzly clusteru sjednoťte CA.

Liší se aktivní CA pro HTTPS inspekci

na uzlech clusteru. Pomocí funkce Spárovat uzly clusteru sjednoťte certifikáty serverů.

5.1. Aktivace clusteru

Zprovoznit cluster je možné s pomocí clusterové licence na dvou stejných hardwarových zařízeních Kernun Clear Web se stejnou verzí systému. Jedno ze zařízení, dále označované jako uzel A, může být aktuálně používáno, druhé, označované jako uzel B, musí být nově nainstalováno. Obě zařízení se musí nacházet ve stejném ethernetovém segmentu jedné sítě. Každý z uzlů má pro svá síťová rozhraní vlastní adresu a hostitelské jméno zavedené do interních DNS serverů. Také existuje sdílená adresa a hostitelské jméno pro celý cluster.

Pro nasazení Kernun Clear Web v clusteru v režimu Proxy se tedy celkově jedná o tři síťové adresy a tři hostitelská jména. Pro nasazení Kernun Clear Web v clusteru v režimu Router se celkově jedná o šest síťových adres a šest hostitelských jmen.

Typické je použití aktuální adresy a hostitelského jména uzlu A, jakožto sdílené adresy a hostitelského jména celého clusteru a vytvoření dvou nových adres a hostitelských jmen pro uzly v konfiguraci.

Samotná aktivace clusteru probíhá následovně:

  1. V administračním rozhraní uzlu A v Správa / Síťové nastavení / Pokročilé možnosti aktivovat funkci Nakonfigurovat cluster. Vyplnit, případně upravit, hodnoty síťových adres, hostitelských jmen a MAC adres. Ujistěte se, že veškeré stávající úpravy mezilehlých prvků vaší síťové infrastruktury jsou platné i pro nové adresy zařízení, viz 1 – „Předpoklady kompatibility prostředí“. Aktivujte konfiguraci. Z důvodu změn síťových adres dojde k odhlášení správce z rozhraní.

  2. Přihlásit se do rozhraní uzlu A (adresa uzlu nebo sdílená adresa clusteru). Upozornění na nedostupnost uzlu B ignorujte. V sekci Správa / Síťové nastavení / Pokročilé možnosti nebo Správa / Správa a aktualizace použijte funkci Uložit konfiguraci pro vytvoření clusteru. Odhlašte se z rozhraní, jinak bude rozhraní na tomto uzlu v dalších krocích zobrazovat hlášky, které mohou působit matoucím dojmem.

  3. Přihlásit se do rozhraní uzlu B. V sekci Správa / Síťové nastavení / Pokročilé možnosti nebo Správa / Správa a aktualizace použijte funkci Připojit ke clusteru a konfigurační soubor z předchozího kroku. Aktivujte konfiguraci. Z důvodu změn síťových adres dojde k odhlášení správce z rozhraní.

  4. Přihlásit se do rozhraní uzlu B na adrese tohoto uzlu. Po automatickém ustanovení spojení mezi uzly A a B (které může trvat i minutu) se zobrazí okno Počáteční spárování clusteru, které způsobí prvotní synchronizaci clusteru.

V případě nastavené autentizace pomocí metody Kerberos je nutné v kroku 1 a 3 použít pro inicializaci autentizace v procesu aktivace konfigurace existující keytab podle 2.1 – „Autentizace metodou Kerberos“.

5.2. Aktualizace systému v clusteru

Aktualizace clusteru na novější verzi systému Kernun Clear Web probíhá postupně. Nejdříve je potřeba aktualizovat záložní (slave) uzel clusteru, poté přepnout provoz přepnut na aktualizovaný uzel, a nakonec aktualizovat druhý uzel. Po aktualizaci zařízení je cluster v degradovaném stavu, takže je nutné Spárovat uzly clusteru. Pro přepnutí provozu na druhý uzel slouží funkce Přesunout roli mastera v sekci Správa / Správa a aktualizace.

Funkce v sekci Správa / Správa a aktualizace týkající se aktualizace systému (kontrola nejnovější verze, aktualizace, obnova předchozí verze) jsou prováděna pouze na zařízení, do jehož rozhraní je uživatel právě přihlášen.