3. Inspekce HTTPS

Inspekce HTTPS provozu umožňuje průběžně dešifrovat, zkontrolovat, a znovu zašifrovat komunikaci protokolem HTTPS. Inspekci HTTPS provozu lze zapnout v aktivitě Správa v sekci Inspekce HTTPS.

Jestliže je inspekce HTTPS provozu vypnuta, Kernun Clear Web se rozhoduje pouze podle domény cílového počítače. Není možné řídit ani logovat jednotlivé HTTP požadavky.

Jestliže je inspekce HTTPS provozu zapnuta, Kernun Clear Web se pro HTTPS požadavky rozhoduje obdobně jako pro HTTP požadavky.

Protokol HTTPS používá certifikáty jako prostředek k ověření identity serveru. Inspekce HTTPS (z principu věci) vstupuje do komunikace mezi klientem a serverem, což by za normálních okolností webový prohlížeč na straně klienta detekoval a hlásil uživateli jako Nedůvěryhodné spojení. Kernun Clear Web tomu předchází: generuje vlastní certifikát serveru, který kopíruje obsah originálního certifikátu serveru. Tento vygenerovaný certifikát je vydán certifikační autoritou (CA) provozovanou na systému Kernun Clear Web.

Kernun Clear Web používá pro komunikaci s klientem serverové certifikáty podepsané jednou ze dvou CA.

CA pro akceptované certifikáty

Jestliže HTTPS server používá certifikát, který Kernun Clear Web úspěšně ověří, Kernun Clear Web vygeneruje a pošle klientovi certifikát podepsaný touto CA. Certifikát této CA by měl být importován v prohlížeči uživatele, aby prohlížeč akceptoval certifikát serveru.

Certifikát CA pro akceptované certifikáty je dostupný ke stažení na adrese kernun.example.com/ca nebo ve webovém rozhraní Správa v sekci Inspekce HTTPS.

Certifikátu je třeba nastavit v prohlížeči důvěryhodnost tak, aby daný certifikát mohl identifikovat webové stránky.

CA pro odmítnuté certifikáty

Jestliže HTTPS server používá certifikát, který Kernun Clear Web neověří, Kernun Clear Web vygeneruje a pošle klientovi certifikát podepsaný touto CA. Certifikát této CA by naopak NEMĚL být importován v prohlížeči uživatele, aby prohlížeč zobrazil varování o nedůvěryhodném spojení.

Certifikáty serveru ověřuje Kernun Clear Web pomocí seznamu důvěryhodných certifikačních autorit. Doporučuje se používat standardní seznam důvěryhodných certifikačních autorit, který je součástí produktu Kernun Clear Web. Je-li potřeba, je možno přidat další důvěryhodné certifikační autority.

Kernun Clear Web umožňuje definovat výjimky z inspekce HTTPS. Výjimky se zadávají v aktivitě Politika v sekci Výjimky z inspekce HTTPS. Výjimky je možno zadat na základě adresy klienta, adresy serveru nebo seznamu Clear Web kategorií. Kernun Clear Web do provozu vyjmutého z inspekce HTTPS nevstupuje a chová se k němu stejně, jako by byla HTTPS inspekce zcela vypnuta.