Kapitola 1. Kernun Clear Web

Webový filtr Kernun Clear Web monitoruje, kontroluje a řídí přístup uživatelů interní počítačové sítě k webu na základě konfigurovatelné politiky. Jeho hlavní funkce jsou:

Kategorizace webových serverů

Díky automatické kategorizaci pomocí vyškolených operátorů dosahuje databáze kategorizovaných webů vysoké míry úspěšnosti. To v kombinaci s rychlou reakcí na změny a pravidelnou aktualizací databáze zajišťuje konzistentně vysokou kvalitu.

Autentizace uživatelů

Kernun Clear Web umí identifikovat jednotlivé uživatele a skupiny uživatelů v prostředí Microsoft Active Directory a Samba.

Politika přístupu k webu

Pro jednotlivé klientské počítače, uživatele a skupiny uživatelů lze definovat přístupové profily určující, ke kterým kategoriím webových serverů může daný počítač, uživatel nebo skupina přistupovat. Z profilů je možné definovat výjimky pro jednotlivé webové servery.

Inspekce HTTPS provozu

Kernun Clear Web umožňuje průběžně dešifrovat, zkontrolovat a znovu zašifrovat komunikaci protokolem HTTPS.

Antivirová ochrana

Soubory stahované z webu jsou volitelně kontrolovány antivirem před odesláním do počítačů uživatelů.

Monitoring provozu

Kernun Clear Web monitoruje právě probíhající spojení mezi klienty a webovými servery. Vytváří detailní provozní záznamy obsahující informace o webovém provozu na úrovni HTTP požadavku a o zdraví systému.

Statistiky a analýza provozu

Z provozních záznamů se pravidelně nebo na požádání vytvářejí přehledné statistické reporty zachycující aktivitu uživatelů. Kernun Clear Web lze rozšířit o modul Kernun Business Intelligence určený pro interaktivní analýzu informací o webové komunikaci a tvorbu reportů.

Uživatelská přívětivost

Produkt se ovládá pomocí webového rozhraní s různými úrovněmi nápovědy a kontroly funkčnosti.

Flexibilita nasazení

Zařízení Kernun Clear Web zpracovává jak transparentní, tak netransparentní webové požadavky. To umožňuje jej nasadit různými způsoby podle omezení sítě, například jako Proxy nebo Router.

Škálovatelnost a robustnost

Kernun Clear Web se dodává jako hardwarové zařízení v několika variantách podle výkonu, které je možné nasadit také v režimu cluster, nebo jako virtuální zařízení do prostředí Oracle VirtualBox, VMware vSphere nebo Microsoft Hyper-V. Systém Kernun, jakožto bezpečnostní zařízení, je vyvíjen se zřetelem na odolnost vůči chybám.