2. Příprava

Před zprovozněním systému Kernun Clear Web je potřeba provést několik kroků:

  1. Zvolte si hostitelské jméno (včetně domény, tzn. FQDN), kterým bude Kernun Clear Web identifikován ve vaší síti. Příklad: kernun.example.com.

  2. Zvolte si unikátní IP adresu z vaší sítě (včetně masky), na které bude Kernun Clear Web komunikovat.

  3. Zvolte si nové heslo pro administrátorský účet.

  4. Zjistěte si IP adresu výchozí brány vaší sítě pro přístup do Internetu.

  5. Zjistěte si IP adresu primárního (i sekundárního) doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy.

  6. Připravte si platný licenční soubor produktu Kernun Clear Web.

  7. Připravte si počítač s webovým prohlížečem (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer nebo Google Chrome) a ethernetovým síťovým kabelem.

  8. Nastavte záznam typu A (pro převod hostitelského jména na IP adresu) a záznam typu PTR (pro zpětný převod IP adresy na jméno počítače) na svých interních DNS serverech pro hostitelské jméno a IP adresu z kroků 1 a 2. Vynechání A nebo PTR záznamu způsobí nefunkčnost autentizace uživatelů.

  9. Nastavte váš firewall a případné mezilehlé prvky vaší síťové infrastruktury tak, aby neblokovaly komunikaci z IP adresy z bodu 2 na porty 80 (HTTP) a 443 (HTTPS) serverů z internetu (obsluha požadavků klientů) a na port 22 (SSH) serverů callhome.kernun.com (služba vzdálené pomoci), feedback.kernun.com (služba automatické kategorizace) a port 443 (HTTPS) serveru download.kernun.com (aktualizace databáze a systému).

  10. Připravte si hardware nebo v případě instalace jako virtuální zařízení pro VMware vSphere a Oracle VirtualBox OVF šablonu (např.: kernun_clear_web-040102h00.201502050824.amd64.ova) a pro Microsoft Hyper-V soubor VHD (např.: kernun_clear_web-040102h00.201502050824.amd64.vhd).