Kapitola 5. Správa

Obsah

1. Správa a aktualizace
2. Autentizace uživatelů
2.1. Autentizace metodou Kerberos
2.2. Autentizace metodou NTLM a NTLM (Samba 3)
3. Inspekce HTTPS
4. Antivirová ochrana
5. Cluster pro vysokou dostupnost
5.1. Aktivace clusteru
5.2. Aktualizace systému v clusteru
6. Účty
7. Single Sign-on

Kapitola vysvětluje důležité a složitější funkce systému Kernun Clear Web z aktivity Správa. Jedná se zejména o autentizaci uživatelů přistupujících k webu, inspekci šifrovaného HTTPS protokolu nebo antivirovou kontrolu.

1. Správa a aktualizace

Systém Kernun Clear Web periodicky kontroluje dostupnost nových verzí a aktualizací. V případě zaškrtnuté možnosti Příprava aktualizací se automaticky, bez nutnosti zásahu administrátora, stáhne dostupná aktualizace a připraví se lokálně na zařízení. Tím se čas samotné aktualizace zařízení zkrátí na co nejkratší možnou dobu. V případě nepovedené aktualizace je možné se vždy vrátit k předešlé funkční verzi pomocí tlačítka Obnovit.

Platnost licence je možné zkontrolovat jak na Přehledu, tak v sekci Správa a aktualizace aktivity Správa, kde je navíc možnost nahrát do zařízení novou licenci. V této sekci se také nachází funkce pro zálohování a obnovu konfigurace, restart a vypnutí zařízení Kernun Clear Web.

Pro rychlejší analýzu a řešení nekonzistentností systému lze spustit službu vzdálené pomoci, která umožní přímý přístup technikům výrobce na konkrétní zařízení Kernun Clear Web. Pro fungování této služby nastavte váš firewall a případné mezilehlé prvky vaší síťové infrastruktury tak, aby neblokovaly komunikaci ze zařízení na port 22 (SSH) serveru callhome.kernun.com.

V této sekci je možné změnit HTTPS certifikát administračního rozhraní. Ve výchozím nastavení je certifikát vygenerován automaticky a je vždy podepsán certifikační autoritou pro akceptované certifikáty, která je nastavena v sekci 3 – „Inspekce HTTPS“. Při změně této certifikační autority nebo při změně hostitelského jména systému je výchozí certifikát vygenerován nově a může být nezbytné znovu pro něj přidat výjimku v prohlížeči. Lze zadat vlastní certifikát, který se použije namísto výchozího certifikátu.

Dále lze v této sekci zapnout nastavit SNMP server pro umožnění monitorování stavu systému. SNMP používá verzi 3 pomocí UDP protokolu na portu 161 vybraného síťového rozhraní pro přístup v read-only režimu.