6. Účty

Vytvoření a správu účtů pro přístup k administračnímu rozraní Kernun Clear Web lze provádět v sekci Účty aktivity Správa. Vlastník účtu využívá pro autentizaci do administračního rozhraní název účtu a heslo. Úspěšně autentizovanému uživateli rozhraní jsou přidělena oprávnění k manipulaci s funkcemi rozraní podle nastavené role. Vytvořenému účtu lze změnit heslo nebo role, avšak pro změnu názvu nebo celého jména vlastníka je potřebné vytvořit účet nový. Z bezpečnostních důvodů je vyžadována změna výchozího hesla každého účtu po prvním úspěšném přihlášení.

Jednotlivým rolím jsou přidělena následující oprávnění:

Administrátor

Má neomezená práva pro manipulaci s funkcemi rozhraní.

Auditor

Má přístup do všech aktivit pouze pro čtení. Tato role je určena zejména pro kontrolu správného nastavení systému, politiky přístupu a vyhodnocování záznamů.

Správce systému

Může provádět změny pouze v aktivitě Správa. Tato role je určena zejména pro správu, zajištění funkčnosti a integraci zařízení Kernun Clear Web do počítačové sítě.

Správce politiky

Může provádět změny pouze v aktivitě Politika. Tato role je určena zejména pro nastavení, vyhodnocování a správu politiky přístupu uživatelů k webu.

Uživatel KBI

Má přístup pouze k funkcím modulu Kernun Business Intelligence. Tato role je určena pro analýzu záznamů nebo tvorbu reportů a sestav v modulu Kernun Business Intelligence.