Kapitola 6. Provoz

Obsah

1. Statistiky
2. Monitor spojení
3. Záznamy
3.1. Základní záznamy
3.2. Podrobné záznamy
4. Řešení problémů

Kapitola obsahuje informace a funkce dostupné v sekcích aktivity Provoz. Popisuje dva typy uchovávaných provozních záznamů a z nich generované statistiky společně s nástrojem pro monitorování aktivní komunikace Kernun Clear Web.

1. Statistiky

Webový provoz kontrolovaný a řízený zařízením Kernun Clear Web lze jednoduše analyzovat pomocí statistik. Statistiky systému jsou generované periodicky za každý ukončený den, týden nebo měsíc. Mimo to lze vytvořit vlastní statistiku za zvolené období z dostupných záznamů a s vybraným filtrem na klienta, uživatele, skupinu, server, pravidlo nebo kategorii. Takto vytvořené statistiky lze filtrovat podle data, zobrazit, smazat nebo stáhnout jako jeden soubor ve formátu HTML.

Každá statistika se skládá ze tří graficky oddělených částí. Mimo hlavičky s názvem, specifikací období a filtru obsahuje Souhrnné informace, Časový histogram a Top X hitparády.

Souhrnné informace

V této části statistiky lze zjistit, kolik bylo za sledované období vyřízeno stránek nebo požadavků protokolu HTTP a staženo nebo odesláno dat. Tyto údaje jsou členěny podle akce, která byla vykonána na povolené nebo blokované a zda byl detekován virus nebo použita funkce Bypass. Výsečový graf zobrazuje poměr jednotlivých akcí a také lze zjistit úspěšnost databáze Kernun Clear Web za sledované období. Kliknutí do tabulky slouží k nastavení filtru pro zbylé dvě části statistiky.

Časový histogram

Zobrazuje vývoj webového provozu v čase (hodina, den v týdnu, den v měsíci) pro stránky, požadavky, stažená nebo odeslaná data podle filtru z první části statistik. Názvy akcí v legendě grafu slouží pro úpravu zobrazovaných dat.

Top X hitparád

Poslední část statistik obsahuje tříúrovňovou interaktivní hitparádu pro vybraných top X položek. První úroveň tvoří akce, druhou úroveň klient, server, uživatel, skupina, kategorie nebo pravidlo. Třetí úroveň tvoří smysluplné položky pro prvek vybraný v druhé úrovni. Lze přepínat mezi sloupcovým a výsečovým zobrazením grafu.