Kernun Business Intelligence

Příručka administrátora


Obsah

1. Kernun Business Intelligence
2. Uvedení do provozu
1. Předpoklady kompatibility prostředí
2. Příprava
3. Zapojení
4. První přihlášení
5. Počáteční konfigurace
6. Propojení se zařízeními Kernun
3. Uživatelské rozhraní
1. Přihlášení
2. Popis uživatelského rozhraní
3. Struktura uživatelského rozhraní
4. Reporty a sestavy
1. Zdroje dat
2. Filtry
3. Vizualizace výsledků reportu
4. Funkce Prozkoumat
5. Výchozí reporty a sestavy
5. Správa
1. Správa a aktualizace
2. Pravidelné zasílání reportů a sestav e-mailem
3. Správa databáze
4. Single Sign-on

Seznam obrázků

2.1. Přihlašovací obrazovka
2.2. Počáteční konfigurace
3.1. Centrální panel
3.2. Navigační lišta
4.1. Reporty
4.2. Sestavy