KERNUN CLEAR WEB 4.3.12
Známé problémy verze 4.3.12
Režim antivirové ochrany "Integrovaný antivirus" nově při stahování vzorků vyžaduje licenci obsahující skupinu kernun-antivirus nebo komponentu mod-antivirus-agent.
Režim antivirové ochrany "Integrovaný antivirus (zastaralý)" byl odstraněn. Pokud jste měli tento režim zvolený, při upgradu bude antivirus vypnut.
KERNUN CLEAR WEB 4.3.11
Známé problémy verze 4.3.11
Upgrade ze starší verze na tuto nebo novější verzi při prvním spuštění selže při přípravě. Je potřeba instalaci aktualizace znovu Připravit, poté doběhne úspěšně.
Známé problémy verze 4.3.10
Nový režim antiviru vyžaduje větší množství operační paměti. Ujistěte se, že máte alespoň 2 GB RAM, než jej zapnete.
Známé problémy verze 4.3.3
Po upgrade na tuto verzi je potřeba znovu inicializovat autentizaci uživatelů, pokud používáte mechanismus autentizace uživatelů NTLM nebo NTLM (Samba 3). Důvodem je upgrade na novější verzi Samby.
Známé problémy verze 4.2.* a dřívejších
Před upgradem zařízení na nejnovější verzi je nezbytné provést manuální opravu, jinak upgrade skončí chybou. Opravu lze provést po přihlášení na konzoli následující sekvencí příkazů:
sed -Ei ".bak" "s#-Oq \*kernun_base#-Oq '\*kernun_base'#" "/usr/local/kernun_ui_ng/bin/sysmgr_ui_ng"
sed -Ei ".bak" "s#inst_part [\*]?usr/local/kernun/bin/setup_ui_ng#inst_part \
        '\*usr/local/kernun/bin/setup_ui_ng'#" "/usr/local/kernun/lib/kernun.subr"
Známé problémy verze 4.0.1 Známé problémy verze 4.0.1
Kvůli chybě může dojít k tomu, že po upgradu na novější verzi se nelze přihlásit do webového rozhraní. Tato situace může nastat pouze, pokud je v zařízení vytvořeno více účtů na jeho správu (více Administračních účtů). Z této situace se lze zotavit následujícím postupem:
  1. Restartovat zařízení a při startu v konzoli zvolit klávesami F1-F3 oddíl, obsahující předchozí verzi Kernun Clear Web.
  2. Jakmile systém naběhne, tak se přihlásit do webového rozhraní a v aktivitě 'Parametry systému', podsekci 'Administrační účty' odebrat všechny administrační účty s výjimkou účtu 'admin'.
  3. Znovu provést upgrade.
  4. Ručně nakonfigurovat odstraněné administrační účty.