2. Filtry

Reportem zpracovávaná vstupní data lze omezit pomocí výběru zdroje dat v reportu nebo pomocí některého z filtrů. V Kernun Business Intelligence jsou filtry čtyř typů:

Časový filtr

Nastavuje časový interval, za který se zobrazí data. Lze možné vybrat jeden z přednastavených intervalů, nebo zvolit vlastní interval. Přednastavené intervaly se každý den automaticky posunují o jeden den, aby například filtr na včera vždy vybíral události ze včerejšího dne. Toto nastavení lze vypnout odznačením Automaticky posouvat filtr v horní části dialogového okna nastavení filtru.

Číselný filtr

Umožňuje omezit hodnoty daného číselného sloupce.

Výčtový filtr

Vybírá hodnoty nečíselného sloupce z předem známé skupiny hodnot. Například hodnota sloupce Akce proxy může být buď accepted nebo rejected.

Filtr na textovou hodnotu

Umožňuje určit hodnoty, kterých může nabývat daný textový sloupec. Pro omezení hodnot na předpony a přípony lze použít zástupný znak %. Po vepsání prvního písmene se zobrazí seznam hodnot, kterých daný sloupec nabývá.

Filtry je možné dočasně deaktivovat kliknutím na tlačítko s ikonou oka. Také lze celý filtr negovat, čímž se obrátí jeho význam.

Filtry jsou rozděleny na Filtry reportu, které jsou nedílnou součástí každého reportu, Filtry sestavy, které jsou vlastní každé sestavě, Globální filtry, které jsou společné pro všechny sestavy, a Filtry funkce Prozkoumat, které jsou podrobněji vysvětleny v sekci 4 – „Funkce Prozkoumat“.