Kernun Clear Web

Příručka administrátora


Obsah

1. Kernun Clear Web
2. Uvedení do provozu
1. Předpoklady kompatibility prostředí
2. Příprava
3. Zapojení
4. První přihlášení
5. Počáteční konfigurace
6. Nastavení klientských stanic
6.1. Automatická detekce proxy
6.2. Nastavení proxy pomocí GPO
6.3. Režim Firewall
6.4. Nasazení v transparentním režimu
3. Uživatelské rozhraní
1. Přihlášení
2. Popis uživatelského rozhraní
3. Struktura uživatelského rozhraní
4. Politika
1. Pravidla politiky
2. Vyhodnocení politiky
3. Testování politiky
5. Správa
1. Správa a aktualizace
2. Autentizace uživatelů
2.1. Autentizace metodou Kerberos
2.2. Autentizace metodou NTLM a NTLM (Samba 3)
3. Inspekce HTTPS
4. Antivirová ochrana
5. Cluster pro vysokou dostupnost
5.1. Aktivace clusteru
5.2. Aktualizace systému v clusteru
6. Účty
7. Single Sign-on
6. Provoz
1. Statistiky
2. Monitor spojení
3. Záznamy
3.1. Základní záznamy
3.2. Podrobné záznamy
4. Řešení problémů

Seznam obrázků

2.1. Přihlašovací obrazovka
2.2. Počáteční konfigurace
2.3. Zapojení v transparentním režimu
3.1. Přehled
3.2. Navigační lišta
4.1. Test politiky