3. Záznamy

Kernun Clear Web vytváří a ukládá základní a podrobné provozní záznamy. Oba typy jsou uchovávané v textové podobě, která je komprimovaná po dnech. Tyto záznamy jsou uložené na zařízení standardně po dobu 31 dní. Dobu uložení lze změnit v aktivitě Správa, sekci Parametry systému. Nastavení příliš vysokého limitu může vést k zaplnění disku a k omezení funkčnosti zařízení. V režimu cluster jsou z důvodu šetření systémových prostředků synchronizovány pouze záznamy z předchozích dnů, pro analýzu záznamů z dnešního dne je nutné se přihlásit do rozhraní uzlu clusteru, který analyzujeme.

Základní logy jsou importovány do databáze, která je používána pro generování statistik a využívána modulem Kernun Business Intelligence pro tvorbu reportů. Více o správě databáze lze nalézt v administrační příručce modulu Kernun Business Intelligence

Pro práci s provozními záznamy je určena sekce Záznamy v aktivitě Provoz. Před samotných zobrazením záznamů je nutno upřesnit omezující parametry, jako je typ záznamů nebo hledaný výraz. Pro urychlení práce doporučujeme co nejvíce omezit období prohledávaných záznamů, zadáním časového rozmezí. Zobrazení záznamů za dnešní den je rychlejší, protože data není nutné dekomprimovat. Při nevyplnění konce časového intervalu se budou postupně zobrazovat nově vznikající záznamy. Hledaný výraz lze upřesnit v pokročilém nastavení filtru. Zobrazené záznamy lze filtrovat v levém panelu.

Záznamy se zobrazují ve formě tabulky. V záhlaví tabulky se nachází řádek s filtry, které omezují zobrazované záznamy. Sloupce lze skrýt pomocí tlačítka Zobrazit sloupce, kde je kliknutím a tažením možné upravit pořadí sloupců. Po dvojitém kliknutí na řádek se zobrazí detailní informace obsažené v záznamu.

3.1. Základní záznamy

Jedná se o záznamy, které by měly ve většině případů stačit ke zjištění požadovaných informací. Obsahují informace pro statistiky a reporty. Naopak neobsahují informace týkající se funkcí systému samotného. K tomuto účelu slouží Podrobné záznamy, viz níže. Každý HTTP požadavek, HTTPS nebo TCP spojení vytvoří jeden základní záznam.

Ve výchozím nastavení se zobrazují pouze záznamy, kdy byla na požadavek vrácena odpověď v podobě webové stránky. Pro zobrazení záznamů, jejichž odpověď obsahovala obrázky, skripty, archivy nebo TCP a HTTPS spojení, je nutné vypnout možnost Pouze stránky. Po vyplnění hledaného výrazu se zobrazí pouze záznamy, které ho v některém z textových sloupců obsahují.

Každý záznam obsahuje informace, které jsou v detailu záznamu rozděleny do čtyř skupin. První skupina obsahuje čas vytvoření záznamu a identifikátor TCP spojení či HTTP požadavku. Druhá skupina identifikuje zdroj komunikace pomocí IP adresy a portu. V případě zapnuté autentizace i identifikaci uživatele a skupin, do kterých uživatel patří. Třetí skupina určuje cíl, server, doménu, IP adresu, port a kategorii obsahu. Poslední skupina obsahuje ostatní informace, jako například pravidlo politiky, URL adresu, typ obsahu odpovědi a množství odeslaných a stažených dat. Z detailu záznamu je možné se překliknout na adresu cíle, nebo analyzovat server pomocí služeb GeoIP, Whois, Alexa a katalogu kategorií Kernun Clear Web.

3.2. Podrobné záznamy

Oproti základním záznamům obsahují podstatně více informací, protože obsahují detailní informace o průchodu jednotlivými komponentami. Jsou proto vhodné pro analýzu problémů síťové komunikace i samotného systému Kernun Clear Web.

Vzhledem k jejich rozsáhlé velikosti je v grafickém rozhraní omezen přístup pouze po zadání odpovídajícího identifikátoru TCP spojení či HTTP požadavku (session ID), který administrátor získá buď v základních záznamech, případně se session ID zobrazuje v chybových a Bypass stránkách generovaných systémem Kernun Clear Web.

Každý podrobný záznam obsahuje jednoznačný identifikátor session ID spolu s časem, kdy záznam vznikl, a službou, která záznam vytvořila. Zejména obsahuje zprávu a její strukturovaný identifikační kód.