2. Monitor spojení

Přehled právě probíhajících spojení je dostupný v sekci Monitor spojení v aktivitě Provoz.

Každý řádek této tabulky reprezentuje jedno právě probíhající spojení klienta. Pro každé spojení jsou mimo jiné zobrazeny informace o klientovi, uživateli, počtu a rychlosti stažených a odeslaných dat a času, kdy spojení začalo. Jestliže skrze spojení právě probíhá nějaký požadavek, zobrazuje se též informace o cíli, URL a kategoriích.