4. První přihlášení

V tuto chvíli by měl systém Kernun Clear Web běžet a být dostupný po síti z vašeho počítače. Před zahájením běžného používání je potřeba se přihlásit do webového grafického rozhraní a systém nakonfigurovat.

  1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku napište výchozí adresu zařízení https://192.168.1.2.

  2. Zobrazí se informace o nedůvěryhodném spojení, protože prohlížeč nedůvěřuje certifikační autoritě, která certifikát podepsala. Akceptujte spojení s tímto certifikátem, například přidáním výjimky pro tento certifikát ve vašem prohlížeči. Pro zvýšení bezpečnosti lze ověřit otisk certifikátu v prohlížeči s otiskem certifikátu na systémové konzoli zařízení pomocí připojeného monitoru nebo virtuální obrazovky.

  3. Objeví se přihlašovací obrazovka, viz 2.1 – „Přihlašovací obrazovka“. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo admin.

    Obrázek 2.1. Přihlašovací obrazovka

    Přihlašovací obrazovka

  4. Po úspěšném přihlášení se objeví uvítací obrazovka. Jako první krok je potřeba nastavit nové heslo administrátora. Zvolte vhodné heslo, které nelze snadno uhodnout, a zapamatujte si ho nebo si ho zapište na bezpečné místo.