4. První přihlášení

V tuto chvíli by měl systém Kernun Business Intelligence běžet a být dostupný po síti z vašeho počítače. Před zahájením běžného používání je potřeba se přihlásit do webového grafického rozhraní a systém nakonfigurovat.

  1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku napište výchozí adresu zařízení https://192.168.1.2.

  2. Zobrazí se informace o nedůvěryhodném spojení, protože prohlížeč nemůže ověřit platnost certifikátu. Akceptujte spojení s tímto certifikátem. Lze přidat výjimku pro tento certifikát ve vašem prohlížeči, abyste nemuseli akceptaci certifikátu znovu potvrzovat při každém přihlašování. Alternativně je možné importovat certifikační autoritu Kernun na adrese http://192.168.1.2/ca do seznamu důvěryhodných certifikačních autorit. Pro zvýšení bezpečnosti komunikace lze ověřit otisk certifikátu v prohlížeči s otiskem certifikátu ze systémové konzole zařízení. Pro přístup na systémovou konzolu připojte monitor (HW zařízení) nebo virtuálni obrazovku (virtuální zařízení).

  3. Objeví se přihlašovací obrazovka, viz 2.1 – „Přihlašovací obrazovka“. Zadejte uživatelské jméno admin a heslo admin.

    Obrázek 2.1. Přihlašovací obrazovka

    Přihlašovací obrazovka

  4. Po úspěšném přihlášení se objeví uvítací obrazovka. Jako první krok je potřeba nastavit nové heslo administrátora. Zvolte vhodné heslo, které nelze snadno uhodnout, a zapamatujte si ho nebo si ho zapište na bezpečné místo.