4. Antivirová ochrana

Zařízení Kernun Clear Web poskytuje ochranu před viry, trójskými koňmi a jinými druhy škodlivých programů ve webovém obsahu přenášeném z internetu do interní sítě organizace. Pro dosažení vysoké bezpečnosti podle konceptu obrany do hloubky doporučujeme využít tuto funkci jako doplňkovou vrstvu ochrany k antivirům na koncových stanicích a serverech. Ochrana je implementována pomocí specializovaných antivirových řešení renomovaných výrobců.

Pro nastavení a správu antivirové ochrany se používá sekce Antivirová ochrana aktivity Správa. Lze zvolit režim integrovaný antivirus nebo ICAP server, nastavit maximální velikost kontrolovaných dokumentů nebo úroveň zabezpečení. Pro antivirovou ochranu dat přenášených pomocí HTTPS spojení je nutné mít zapnutou inspekci HTTPS provozu. Funkčnost antivirové ochrany lze zkontrolovat pomocí série testů spustitelných z administračního rozhraní.

Režim integrovaný antivirus využívá antivirové řešení a databázi přímo na zařízení Kernun. Nutností je zakoupení platné licence pro modul antivirus a její nahrání na systém Kernun Clear Web pomocí administračního rozhraní.

Aktualizace databáze vzorků virů je prováděná automaticky minimálně jednou za hodinu. Aktualizaci lze také spustit manuálně z administračního rozhraní.

Režim ICAP server umožnuje zasílání webového obsahu za účelem antivirové kontroly na dedikovaný antivirový server pomocí síťového protokolu ICAP. Kernun Clear Web v komunikaci vystupuje jako ICAP klient a s ICAP serverem komunikuje v módu RESPMOD. Pro fungování je nutné nastavit správné URI pozůstávající z IP adresy a portu ICAP serveru (většinou port 1344) a z cesty ke službě. Byla ověřena spolupráce systému Kernun Clear Web s následujícími antivirovými produkty, pro které je přednastavena výchozí cesta ke službě:

  1. ESET Gateway Security 4

    V grafickém rozhraní ESET GS4 je nutné povolit položku Performance Agent. Položka se nachází v sekci Configuration/ICAP.

  2. eScan for NAS 5.1-0

  3. McAfee Email and Web Security 5.6

  4. Kaspersky Anti-Virus Suite for Gateway 5.5

  5. Sophos SAVUL 4 + SAVDI 2

  6. Symantec Scan Engine 5

Je možné použít i jiná antivirová řešení podporující ICAP protokol pomocí položky jiný a zadáním odpovídající cesty pro službu antiviru podle jeho konfigurace (v současné době není podporováno antivirové řešení DrWeb).